U slučaju da trebate veću rezoluciju i još više detalja, rješenje je manje mjerno područje, koje je na ATOS Q 3D skener lako zamijeniti. Dokus će vam pokazati kako pripremiti i zamijeniti leće, odabrati novo mjerno područje i kalibrirati senzor kroz GOM Inspect Suite softver.