Kroz ovaj video Diederik vam pokazuje par korisnih savjeta i trikova kako koristiti GOM Inspect Suite softver. Prilagodite tolerancijsku legendu svojim potrebama, poigrajte se sa koordinatnim sustavom kako bi jednostavnije i bolje prikazali analizirali rezultate, promijenite vidljivost elemenata te prilagodite alatnu traku kako bi skratili vrijeme traženja funkcija.

Imate neka pitanja o GOM Inspect Suite softveru? Kontaktirajte nas na +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr

Chapters
00:37 Customize the legend
01:36 Clever orientations
01:59 Change the visibility of elements
02:44 Customize your toolbar