Pratite Diederikove upute za jednostavnu analizu skeniranog uzorka i izradu izvještaja pomoću softvera GOM Inspect. Prvo naučite kako uvesti i poravnati sken sa CAD modelom, nakon toga kreirajte usporedbu odstupanja po čitavoj površini, analizirajte rezultate u presjeku i napravite mjerni izvještaj — sve u par klikova.

Imate li pitanja o softveru GOM Inspect? Kontaktirajte nas na telefon +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr

Poglavlja:
00:30 Import scan data and CAD file
00:56 Create prealignment
02:03 Create surface comparison
02:53 Create report page
03:26 Create inspection section
04:32 Create report title page