Ubrzajte analizu rezultata pomoću Diederikovih uputa za funkcionalnosti analize oblika, veličine, orijentacije ili položaja geometrije (GD&T analize) softvera GOM Inspect. Funkcije na koje se Diederik fokusira su analiza ravnosti i okomitosti jednog u odnosu na drugi element. Pogledajte kako generirati prikaz odstupanja ravnosti u mapi boja u svega par klikova.

Imate li pitanja o softveru GOM Inspect? Kontaktirajte nas na telefon +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr

Poglavlja
01:09 Flatness inspection
01:47 Create datum feature
02:19 Perpendicularity inspection
02:56 GD&T color representation