Kako napraviti analizu rezultata pomoću softvera GOM Inspect u slučaju da nemamo CAD model? Diederik u ovom videu potvrđuje kako su kut, promjer i širina različitih elemenata unutar zadanih tolerancija — bez referentnog CAD modela.
Imate li pitanja o softveru GOM Inspect? Kontaktirajte nas na telefon +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr

Poglavlja
01:22 Cone angle inspection
02:06 Cylinder inspection
02:43 Calliper inspection