Pratite Diederik-ove upute za 2D analizu elemenata kroz GOM Inspect Suite softver: prvo napravite presjek uzorka kojega analizirate, zatim se fokusirajte na specifične značajke. Koja je dimenzija i pozicija? Jesu li u toleranciji? Zaokružite proces izradom mjernog izvještaja – sve u istom softveru i u par klikova.

Imate neka pitanja o GOM Inspect Suite softveru? Kontaktirajte nas na +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr

Chapters
00:45 Create 2D section
01:27 Create and inspect circles
02:57 Inspect a distance