Istražite mogućnosti radnog sučelja za pripremu mjernih izvještaja: promijenite izgled stranice, umetnite sadržaj i iskorisite ga za brzu navigaciju kroz stranice vašeg izvještaja. Diederikov favorit je funkcija Screen Presentation — interaktivna prezentacija na temelju mjernog izvještaja, spremna u jednom kliku.

Imate li pitanja o softveru GOM Inspect? Kontaktirajte nas na telefon +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr

Poglavlja
00:37 Report workspace
00:51 Restore a report page
01:33 Edit project keywords
01:55 Add a table of content
02:27 Screen presentation