Toon će vam pokazati kako napraviti digitalni sklop da biste virtualno sklopili nekoliko dijelova bloka motora i analizirali pogreške u debljini materijala. Nakon skeniranja uzoraka 3D skenerom ATOS Q, moguće je analizirati rezultate u virtualnom sklopu.

Želite li doznati više o 3D optičkom skeniranju i optičkom 3D skeneru ATOS Q? Nazovite nas na +385 1 349 6010 ili pišite na e-adresu: info@topomatika.hr