Sa Toon-om pogledajte kako napraviti digitalni sklop kako bi virtualno poravnali nekoliko dijelova bloka motora i analizirali greške debljine materijala. Nakon skeniranja uzoraka sa ATOS Q 3D skenerom, moguće je analizirati rezultate u virtualnom sklopu.