Proširite mogućnost T-TRACK sustava transformacijom rezultata putem Best fit metode u GOM Inspect Suite softveru. Nakon što poseknirate sve 3D podatke, David vam pokazuje kako ih transformirati na pravi način da bi se dobila optimalna digitalna kopija skeniranog uzorka.

Chapters
00:27 Initial part orientation
01:00 New part orientation
01:20 Create new measurement series
01:55 Transform measurement series
02:32 Polygonize mesh