Saznajte kako sa T-SCAN hawk-om skenirati najsitnije detalje: pogledajte kako Toon mijenja rezoluciju lokalno na pojedinim područjima. Za skeniranje sa više detalja, podesite rezoluciju i odmah iskoristite ugrađene funkcije GOM Inspect Suite softvera.