Montirajte optički tracker na tronožac i povežite sve kablove na upravljački kontroler. Nakon toga spojite naponski kabel i laptop u kontroler, uključite vašu USB licencu za softver, otvorite prijenosno računalo, upalite kontroler i pokrenite GOM Inspect Suite softver.