Kako skenirati velike objekte od nekoliko metara uz pomoć novog satelitskog moda?

3D skeniranje u pogonu satelitsko prikupljanje mjernih točaka

Nabavite 3D softver,
započnite projekt.