Kako optično prebrati področja, ki jih optični sledilnik ne vidi? Izvedite, kako lahko razširite možnosti sestava s pomočjo merilne sonde T-POINT: vzorec med dvema optičnima branjema enostavno zavrtite in izmerite področja s pomočjo merilne sonde, ki se pozicionira na podlagi referenčnih točk.

Chapters
00:28 Use of magnetic cones
01:36 Switch mode to scan surfaces
02:23 New part position
02:32 Create additional measurement series
02:53 Measure magnetic cones in new position
03:56 Transform measurement series