Razširite možnosti sestava T-TRACK s preoblikovanjem rezultatov z metodo Best fit v programski opremi GOM Inspect Suite. Ko optično preberete vse 3D-podatke, vam bo David pokazal, kako jih lahko preoblikujete na način, da pridobite optimalno digitalno kopijo optično skeniranega vzorca.

Chapters
00:27 Initial part orientation
01:00 New part orientation
01:20 Create new measurement series
01:55 Transform measurement series
02:32 Polygonize mesh