Naučite kako koristiti mjernu sondu za mjerenje diskretnih 3D točaka. Dokus će vam pokazati kako mjeriti optički slabo vidljive zone i objasniti upotrebu sonde unutar GOM Inspect Suite softveru.