Naučite kako kroz GOM Inspect Suite obaviti brza mjerenja kroz pripremu projekta u “Inspection” radnom sučelju, uključujući i poravnanje skena u CAD modelu za potrebe izrade usporedbe po čitavoj površini. Na ovaj način, već nakon prvog skena, odmah možete pogledati rezultate.