Naučite kako pomoću GOM Inspecta obaviti brza mjerenja pripremom projekta u radnom sučelju Inspection, uključujući i poravnanje skena u CAD modelu za potrebe izrade usporedbe po čitavoj površini. Na ovaj način, već nakon prvog skena, odmah možete pogledati rezultate.