Novi optički 3D skener GOM Scan 1 isporučuje se sa svom opremom potrebnom za kalibraciju, kroz koju vas vodi softver GOM Inspect i brine se za sve u tom postupku. Najbolja je stvar u tome da se skener sam brine o tome kad mu je potrebna kalibracija pa vas o tome i sam obavijesti.

Želite li doznati više o optičkom 3D skeniranju, tehnici plavog svjetla i o skeneru GOM Scan 1? Nazovite nas na +385 1 349 6010 ili pišite na e-adresu: info@topomatika.hr