U ovom ćete videu vidjeti kako započeti rad sa skenerom GOM Scan 1, korak po korak: od spajanja i uključivanja skenera, preko umetanja USB ključa s licencijom, do spajanja automatskog raotacionog stola.