Kako izmjeriti dio odozgora i odozdola pomoću rotacijskog stola i novog optičkog 3D skenera GOM Scan 1. Rezultat: izuzetno detaljna mreža i savršeni digitalni blizanac objekta koji ste skenirali.

Želite li doznati više o 3D optičkom skeniranju, digitalnom blizancu i o skeneru GOM Scan 1? Nazovite nas na +385 1 349 6010 ili pišite na e-adresu: info@topomatika.hr