GOM Inspect Suite: upoznajte se sa početnim prozorom

Diederik vam ovaj put pokazuje uvodni prozor GOM Inspect Suite softvera i njegova glavna navigacijska područja: možete započeti novi ili otvoriti postojeći projekt, preuzeti set pripremljenih rezultata (npr. za potrebe treninga), otvoriti predloške projekata (samo uz Professional modul) i posjetiti GOM Training centar.
Imate neka pitanja o GOM Inspect Suite softveru? Kontaktirajte nas na +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr