Diederik vam ovaj put pokazuje osnovni prozor softvera GOM Inspect i njegova glavna navigacijska područja: možete započeti novi ili otvoriti postojeći projekt, preuzeti set pripremljenih rezultata (npr. za potrebe treninga), otvoriti predloške projekata (samo uz modul Professional) i posjetiti GOM Training centar.
Imate li pitanja o softveru GOM Inspect? Kontaktirajte nas na telefon +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr