Toon vas uči kako koristiti kontrolne tipke na T-SCAN hawk 3D skeneru: pokrenite skeniranje, zumirajte i odzumirajte ekran, promijenite modove skeniranja i vrijeme ekspozicije. Posebno korisna tipka M vam omogućava kontrolu softvera i radnog procesa direktno sa 3D skenera.