Uz Diederika naučite kako kreirati različita poravnanja skenova – otkrijte kako se prebaciti između globalnog i lokalnog “Best fit” poravnanja ili poravnanja po RPS točkama, kako bi optimizirali uzorak odnosno rezultate mjerenja.

Imate neka pitanja o GOM Inspect Suite softveru? Kontaktirajte nas na +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr

Chapters
00:39 Local best fit
02:08 RPS alignment