Uz Diederika naučite kako kreirati različita poravnanja skenova — otkrijte kako se prebaciti između globalnog i lokalnog Best fit poravnanja ili poravnanja po RPS točkama, kako biste optimirali uzorak, odnosno rezultate mjerenja.

Imate li pitanja o softveru GOM Inspect? Kontaktirajte nas na telefon +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr

Poglavlja
00:39 Local best fit
02:08 RPS alignment