Diederik vam kroz ovaj video pokazuje osnovne funkcije radnog sučelja za uređivanje poligonalnih mreža – pogledajte mogućnosti alatne trake sa često korištenim funkcijama i brzu demonstraciju kako zatvoriti rupe, smanjiti broj poligona te automatiziranu funkciju za detekciju grešaka mreže.

Imate neka pitanja o GOM Inspect Suite softveru? Kontaktirajte nas na +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr

Chapters
00:24 Mesh editing workspace
00:54 Close holes
02:40 Thin mesh
03:24 Repair mesh
04:20 Delete by plane