Istražite kako uz pomoć modula Professional u softveru GOM Inspect kreirati statističke projekte. Kombiniranjem skenova sa različitih uzoraka u jednom projektu možete provjeriti devijacije između skenova i CAD modela — ili analizirati skenove međusobno.

Imate li pitanja o softveru GOM Inspect? Kontaktirajte nas na telefon +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr

Poglevlja
00:56 Trend project
01:41 Trend labels
02:01 Trend tables
02:11 Set a scanned part as a reference
02:55 Add a stage