Istražite kako uz pomoć Professional modula GOM Inspect Suite softvera kreirati statističke projekte. Kombiniranjem skenova sa različitih uzoraka u jednom projektu možete provjeriti devijacije između skenova i CAD modela – ili analizirati skenove međusobno.

Imate neka pitanja o GOM Inspect Suite softveru? Kontaktirajte nas na +385 1 349 6010 ili putem emaila: info@topomatika.hr

Chapters
00:56 Trend project
01:41 Trend labels
02:01 Trend tables
02:11 Set a scanned part as a reference
02:55 Add a stage